Uhlovanie bočnej strany

Uhlovaním hrany len z boku garantujeme veľmi ostrú až agresívnu hranu náradia. Doporučuje sa pre vysokú športovú úroveň lyžiara / snowboardistu.
 • Uhol bočnej hrany závisí na typu a charakteru
  použitia lyže/snowboardu, skúsenosti užívateľa a tvrdosti podložky.
 • Bočné uhlovanie hrany – základné uhlovanie sa provádí pomocou brúsneho pásu v rozsahu 89 – 87°. Správne volený uhol zabezpečuje dokonalý kontakt hrany so snehovou podložkou v priebehu celého oblúku v závislosti od charakteru lyže.
 • Všeobecnú podmienku uhlovania hrany musí splňovať celkový uhol hrany, ktorý nieje nikdy väčší než 88,5°.
Pre pretekársky servis je základne pripravená (nauhlovaná) bočná hrana ešte vyleštená pomocou brusného kameňa – tuning bočnej hrany. Slúži k docieleniu ostrého vrcholu uhla hrany a zároveň k jej vyhladeniu, teda vymazaniu štruktúry po brusnom páse.

Sklzná keramická podložka

 1. Plnohodnotný carvingový efekt = presne zauhlovaná hrana v celej jej dĺžke od spičky k päte.
 2. Geometrie sklznej podložky zaručuje konštantný brúsenia bočnej hrany.
 3. Premenlivá rýchlosť = kontrolovateľná účinnosť brúsenia.
 4. Konštantný odber materiálu z plochy hrany vrátane bočnej ochrannej lamely hrany.
 5. Minimálna hĺbka narušenia hrany vďaka rôznym hrúbkam brúsneho pásu.
 6. Po brúsení vznikne horizontálna štruktura hrany.

Uhlovanie spodnej strany

Uhlovaním spodnej hrany (tuning) dochádza k jednoduchej ovládateľnosti náradia – točivosti. Vykonáva sa v rozsahu 0,3-0,8 ° – je ideálny pre dosiahnutie točivosti lyže. Hrana lyže, snowboardu reaguje až na základe jej náklonu – začiatku krojenia carvingového oblúku
 • Konštantný odklon – tuning spodnej hrany smerom od podložky je možný len na základe presnej roviny sklznice a hrany. Slúži k prenosu účinnosti bočného uhlu hrany na snehovú podložku hlavne pri jazde po hrane pri carvingovom oblúku, zabraňuje nežiaducemu zarezávaniu hrán.
 • Tuning hrany sa vykonáva v rozsahu 0.4 – 0.8° pomocou paralelných brusných kameňov s konštantným uhlom sklonu, rýchlosťou posuvu a jeho tlaku.
 • Radiálny tuning – premenlivý uhol (0.4 – 0.8°) odklonu spodnej hrany od sklznice. Podstata premenlivého uhlu odklonu súvisí s možnosťou nastavenia väčšieho odklonu hrany v oblasti max. šírky lyže (špička a päta) a naopak v najužšej – stredovej časti pod topánkou zase potom čo najnižší uhol.
 • Podbrúsením – vyleštením spodnej hrany zároveň odstránime zbytkový otrep , ktorý vznikol pri bočnom brúsení.
 • Veľkosť odklonu záleží na počte cyklov brúsenia alebo tlaku posuvu.
 • Kvalitne vykonaný tuning nezanechá žiadnu štruktúru na ploche spodnej hrany.