Veľký výkon na malom priestore

  • profesionálny stroj pre stredné servisné centra, požičovne a športové obchody, vhodné pre lyžiarske areály (ideálny pre stredné servisy s ročnou kapacitou cca. 700 – 3000 párov lyží)
  • profesionálny automat so širokým brusným kameňom (350×320×152mm) a agregáty pre komplexnú úpravu hrany všetkých typov lyží a snowboardov
  • automatické prichytenie 1 páru lyží / snowboardu na posuvnú rampu
  • moderné vysoko kvalitný systém finálnej úpravy plochy skĺznice s možnosťou nastavenia pozdĺžnej, priečnej, kombinácii pozdĺžnej a priečnej štruktúry (krížovej) a variálnej štruktúry
  • bočné uhlovanie hrany a následný odklon a leštenie hrany spodnej, ideálne prevedený servis hrany v celej jej dĺžke vrátane špičky – DOLEŽITÉ pre carving ale i snowboard