Čistenie a oprava sklznice

  • Prebrúsenie plochy sklznice na brusnom páse(zr. 80 – 100) bez prítlaku slúži k odstráneniu starého vosku a zvýrazneniu potrebných miest budúcej opravy
  • Pre dokonalé odmastenie sklznice pred jej opravou použijeme odstraňovač vosku
  • Mechanické vyčistenie poškodenej sklznice (škrabance a ryhy) zaručí dokonalé spojenie novo natavovaného P-tex materiálu s pôvodnou sklznicou
  • Použitím ručných pištolí alebo strojných extruderov nanášame na plochu sklznice len potrebnú vrstvu taveného polyethylenu. Takto natavená plocha môže byť ihneď brúsená na brúsnom kameni

Porovnanie výsledkov brúsenia na brusnom páse / kameni:

  • Plocha sklznice by mala byť v ideálnej rovine so spodnou hranou. Na sklznici nemôžu byť žiadne zbytkové vlasy po brúsení na brusnom páse, odstránenie vrypov a defektov pomocou opravy
  • Spodná hrana by mala byť podbrúsena v rozsahu cca. 0.7°. Vlastné podbrúsenie – tuning hrany je vrátane jej vyleštenia pomocou tuningového kameňa
  • Všeobecne – pred tuningom spodnej hrany musí byť prevedená ideálna rovina sklznice