Základné prebrúsenie

→ Ideálnu optickú rovinu sklznice a spodnej hrany dosiahneme len brusením pomocou brusného kameňa s konštantným prítlakom a rýchlosťou posuvu.
→ Dosiahnutie ideálnej optickej roviny je predpokladom pre presné úhlovanie hrany - geometriu hrany.
→ Spravidla používame základnú lineárnu štruktúru strednej hrubosti, slúži k väčšiemu odberu materiálu z plochy sklznice i hrany (individuálne podľa potreby) a zároveň k odstráneniu navareného polyetylenu.
→ Brúsením na brusnom kameni docielime najlepšiu klznú vlastnosť sklznice.
→ Len brusný kameň ponúka rôzne variácie finálnych štruktúr (pretekársky servis).

.

Porovnanie výsledkov brúsenia na brúsnom páse/ kameni.

Brúsny pás Brúsny kameň
Plošné brúsenie sklznice Absolutná rovina brúsenia plochy sklznice
Sklznica je “chlpatá” Hladká plocha sklznice
Náhodná štruktúra – pás Presná štruktúra s volitelnými parametrami
Priemerná klzná vlastnosť Excelentná klzná vlastnosť po dlhú dobu

Finálne brúsenie

→ Na ideálne rovnú plochu sklznice "rysujeme" inálnu štruktúru znovu použitím brusného kameňa s obmenou otáčok jeho rýchlosti, rýchlosti posuvu a nastavením povrchovej štruktúry - zrovnanie kameňa diamantom.
→ Podľa charakteru lyže volíme adekvátny typ požadovanej štruktúry - lineárna, kombinovaná a alebo variálna.
→ Na základe zmeny parametrov jednotlivých premenných - rezná rýchlosť, advance a rýchlosť diamantu, brusná rýchlosť kamene, rýchlosť posuvu, nastavenie tlakovej krivky pre brúsenie plochy - sme ďalej schopní ovplyvniť tvar, hrubosť a sklon jednotlivých šrafou - "banánkov" (základna skladba štruktúry).
→ Jednotlivé štruktúry sa delia na hrubé, stredné a jemné.
Pre kombinované a variálne štruktúry (pretekársky program) je dôležité dokonalé vyhladenie plochy použitím nižších otáčok brúsenia s minimálnym advancom diamantu a nižšou rýchlosťou posuvu slúži k dokonalému vyhladeniu sklznice po základnom predbrúsení a zároveň príprava pre štruktúru pretekársku.
→ Pretekárska štruktúra je rysovaná len jednosmerným brúsením špička - pätka, 1 cyklus.