sport retter

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Stroj MONTANA Challenge umožňuje tieto činnosti:

Veľký výkon na malom priestore

 • profesionálny stroj pre stredné servisné centra, požičovne a športové obchody, vhodné pre lyžiarske areály (ideálny pre stredné servisy s ročnou kapacitou cca. 700 - 3000 párov lyží)

 • profesionálny automat so širokým brusným kameňom (350×320×152mm) a agregáty pre komplexnú úpravu hrany všetkých typov lyží a snowboardov

 • automatické prichytenie 1 páru lyží / snowboardu na posuvnú rampu

 • moderné vysoko kvalitný systém finálnej úpravy plochy skĺznice s možnosťou nastavenia pozdĺžnej, priečnej, kombinácii pozdĺžnej a priečnej štruktúry (krížovej) a variálnej štruktúry

 • bočné uhlovanie hrany a následný odklon a leštenie hrany spodnej, ideálne prevedený servis hrany v celej jej dĺžke vrátane špičky – DOLEŽITÉ pre carving ale i snowboard


Ovládanie

 • číslicový panel s pamäťou 100 programov

 • grafický display ovládanie, touch screen

 • počítačom on-line riadený brusný program - zmena parametrov za chodu


Uchytenie lyže / snowboardu

 • automatický vystreďovací systém pred uchytením lyží / snowboardu

 • uchytenie pomocou vákuových hláv - volne staviteľných s ohľadom na pozíciu viazania


Brúsenie plochy skĺznice

 • automatický prepočet brusnej rýchlosti kameňa s ohľadom na aktuálny priemer kameňa (rezná rýchlosť kameňa 8-32m/s)

 • variabilná rýchlosť kameňa v rozmedzí 300-1700 otáčok/min

 • variabilná rýchlosť posuvu 5-30m/min

 • 12 stupňov nastavení pracovnej hĺbky diamantu pri orovnávani kameňa v rozsahu 0.5-6/100mm

 • možnosť individuálnej regulácie tlaku prítlaku

 • SERVO kontrola tlaku prítlaku pri prebiehajúcom brúsení plochy sklznice, veľmi dôležité pre carvingové lyže


Uhlovanie bočnej hrany

 • paralelné čeľusti s keramickým brusným páskom

 • plošné brúsenie hrany pomocou klzných keramických podložiek

 • jednoduché nastavenie bočného uhla 87-89°

 • nastavenie tlakovej krivky pre bočné brúsenie

 • automatická kontrola spínacieho času pre bočné brúsenie v závislosti na meraní dĺžky sklznice


Tuning spodnej hrany

 • paralelná kombinácia 2 tuning. kameňov s elektrickým pohonom zrovnávanie

 • konštantný uhol nastavenia

 • tuning (odklon) spodnej hrany v celej jej dĺžke, vrátane zakrivenia špičky a pätky


Možnosti:

 • plavákový filtračný systém

  • chladiaci vodný okruh, zásobník 250l s vodnými čerpadlami

  • usadzovanie brusného odpadu na papierovú gázu - automatická výmena podľa stupňa zanesenia - riadené senzorom

  • nízka pracovný hlučnosť


ŠPECIÁLNA PONUKA
© 2010 Sport Retter | Via Ferrata Kyseľ - Slovenský raj